آخه فرهاد مجیدی جایی داره بین بقیه‌ی گزینه‌ها؟ بغیر از این چند سال اخیر تو استقلال چیکار کرده که بشه بهترین مهاجم سایه‌ی بعد از انقلاب؟