آخرشم خودم تو خونه‌مون تنور نونوایی درست می‌کنم نون می‌پزم از شماها آبی گرم نمیشه برام