امشب قباد از ذوق فردا نمی‌خوابه. فردا سه‌شنبه‌س
:))))))) ‎· sousan