چنان املتی درست کردم و زدیم بر بدن که الان قاعدتن باید دو سه لیوان چایی بخورم و بخوابم ولی مگه کار می‌ذاره؟