لعنت به اونی که دیتابیس شماره‌ی تلفن ملت رو میذاره در اختیار یه عده اسپمر.