ظرف شستن بهونه‌ی خوبی بود برای تمدد اعصاب و آرامش فکری. ماشین ظرفشویی این رو هم ازمون گرفت