اختلافات سیاسی دیگه تو این مملکت بچه‌بازی شده. روزنامه‌های هر طرف هم بدتر. قشنگ مهدکودکه