کسی در این‌که مدیران فاسد در بعضی دستگاه‌های دولتی در راس کارن شکی نداره، این‌که بعضی‌ها ۸ سال سکوت کردن و تازه زبونشون باز شده شک برانگیزه