یکی از بانک‌های خصوصی وابسته به یه نهاد نظامی، به دانشگاه وام داده برای خرید ساختمان جدید.به جاش خواسته کل حساب‌هاشونو منتقل کنن به اون بانک