بعد از اون‌ور وزارت هم گفته حق تغییر حساب ندارید ولی خب زور این بانک چربیده گویا ولی یک ماهه حساب به حساب میشه و این وسط پول ما رو نمی‌دن