خودشون نمی‌دونن ولی تو قرارداد سال بعد این بدقولی‌ها و اهمیت ندادن‌ها براشون گرون تموم میشه