البته خب همین اوضاع فعلی دریاچه ارومیه هم دوام زیادی نداره. یه هفته آفتاب تابستون بتابه رو دریاچه وضعیت برمیگرده به حالت قبل