متاسفانه در طول ۲۸ سال زندگی پربارم یه مورد پیش نیومده که من تو صحبت‌هام از کلمه‌ی «تخطئه» استفاده کنم و احساس باسوادی بهم دست بده
يني چي اصلا؟ ‎- sousan
ینی ایراد گرفتن از کار کسی. نسبت خطا دادن بهش ‎- وحید معمولی