یکی‌تون بره از خونه‌ی مامانم اینا آش ما رو بگیره بیاره. یه کاسه آش می‌دم به هرکی بره
من میرم آش رو میگیرم از همونور هم تو اتوبوس موقع برگشت دخلشو میارم ‎· mostafa