به نظرم هر انسانی حق داره تو زندگی بعدیش فقط دستور دهنده باشه نه اجرا کننده. همین طوری بشینه یه جا دستور بده و کارهاشو براش انجام بدن