رفتم آش آبغوره‌ی پر ملات مامان‌پز رو از مامان تحویل گرفتم. در حد ترکیدن خوردم بازم دلم میخواد