تو ژاپن به مردم گفتن از یه مقدار بیشتر اگه تو حسابتون پول باشه نه تنها سودی تعلق نمی‌گیره بهش بلکه باید هزینه هم بدید براش. درست مثل ایران