آهنگای غمگینی که در مورد مادر هستن رو نمی‌تونم گوش بدم. قشنگ مثل مادر از دست داده‌ها زار می‌زنم