دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی عزیز و دکترهای محترم آینده. خواهش می‌کنم سر کلاس‌ها و تو محیطهای آموزشی اون موبایل لامصب رو بذارید کنار