تو بیمارستان‌های آموزشی دیدم بالاسر مریض هم که میرن گوشی دستشونه. معمولن هم چت می‌کنن. بابا جون یه بیمار رو می‌سپرن دست شما