یکی از نامزدها نشست دانشجویی برگزار کرده، همه‌ی دخترا و پسرا شال سبزآبی انداختن. این چیزا برای سال ۸۸ بود که