واقعن این‌همه آدم برای رسیدن به نون و نوا میان سنگ یه نامزد نمایندگی مجلس رو به سینه می‌زنن؟ عجیبه برام.