یه عده دختر خوشگل و پسر خوش بر و رو و خوش‌تیپ رو جمع کردن اینجا به عنوان ارگانایزر نشست