بعضی از راننده تاکسی‌ها این‌قدر محترمانه و خوب برخورد می‌کنن که آدم دلش نمیاد از تاکسی پیاده شه