این میرتاج‌الدینی که نامزد نمایندگی مجلس شده از تبریز، دور هفتم نماینده بود بعد شد معاون پارلمانی احمدی‌نژاد