ایشون همونیه که برای توییت نژاد پرستانه‌ی نوروزی(اگه اشتباه نکنم) موضع گرفته بود. البته موضع درستی بود ولی این چیه؟ https://t.co/NyPWbxeZ0d