دید در شب رسایی رو گذاشتم دانلود شه ببینم چیز حرص درآری توش هست یا نه. خیلی وقته از دستش حرص نخوردم