متاسفانه هوا داره گرم میشه و مجبورم پیراهن اتو کنم و بپوشم. یکی دیگه از مزیت‌های زمستون پوشیدن پولیور و عدم نیاز به اتوئه