من نمی‌فهمم لیست بی‌بی‌سی ینی چی آخه؟ مگه این آدما از همون فیلتر شورای نگهبانی که بقیه لیست‌ها رو تایید کرده، رد نشدن؟ مزخرف گویی تا چه حد؟