هرطور می‌تونید رقیب رو کنار بزنید و به قدرت برسید ولی یادتون باشه تو همون قرآنی که سنگشو به سینه می‌زنید ۷۰ بار از قیامت اسم برده شده