شهرزاد حس سریال‌های قدیمی تلویزیون رو به آدم می‌ده که یه هفته منتظر بودیم برای دیدن قسمت بعدیش