پنجره‌ی اتاق دیگه رو هم نمیشه باز کرد چون اتاق اون یکی‌هاست. رسمن دارم خفه میشم از سنگینی هوا. لپ‌تاپ هم صداش دراومده