اون نماینده ی ازنا بود که پسرش رو نصحیت می‌کرد؟ امروز همایش انتخاباتی برگزار کرده با حضور سام درخشانی :)) عمسشو بفرستم برای مملکته
اینجا بفرست ‎· جولیا پندلتون