نظام الان معطل منه که یه روز مونده به انتخابات تکلیف شناسنامه‌ی گم شده‌ی من چی میشه و آیا من رای می‌دم یا نه؟ چشم همه‌ی کاندیداها به منه