دارو تو ذهنم پرسنل بیمارستان و واحد درآمد رو زیر و رو می‌کنم بلکه یه نفر آدم آی‌کیو بالا معرفی کنم بگم اینو بذارید مسئول صندوق. نیست که نیست