یکی بلندگو به دست رفته بود بالای جایگاه و شعار می‌داد فلانی فلانی حمایتت می‌کنیم، مردم هم جواب می‌دادن. یا نمیدونم صل علی محمد فلانی خوش امد