تو استان لرستان رای رو طایفه‌ای می‌دن. ینی از طایفه‌ی بیرانوند اگه کسی نامزد انتخابات بشه بیرانوندها به اون رای میدن، یا پاپی و ساکی و ...