طرف برگشته میگه مهندس شما تو شهر خودتون به کدوم طایفه رای می‌دید؟ بنده خدا فکر کرده همه‌جا اینطوریه. گفتم ما به شعور رای می‌دیم نه به طایفه