دوستان اصول‌گرا خواهشن از الیاس نادران تعهد بگیرید که قبل از نطق تو مجلس گلوشو صاف کنه بعد بهش رای بدید.