بعد «آیت الله» فلاحیان؟ آیت الله؟ من اینو از چشم سید حسن خمینی می‌بینم. بر فنا داد لقب آیت الله رو