این دوره انتخابات تو تبریز هم جذاب میشه،رقابت اصلی بین ۶ نماینده‌ی سابق تبریز و شهردار سابق و استاندار سابقه.تو تبریز لیست اهمیت زیادی نداره