از شهردار سابق راضی‌ام شخصن. هنوز رایی براش کنار نذاشتم البته. همین حالت رو یه مقدار خفیف‌تر برای استاندار سابق دارم. پزشکیان هم که نیسانه