خواهرزاده اومده خونه ما داره کیک می‌پزه که شب بریم خونه‌ی مامان اینا برای خواهر تولد بگیریم. خود خواهر خبر نداره