البته احتمال جنگ روانی بودن این قضیه‌ی کمک مالی به خانواده‌ی شهدای انتفاضه‌ی فلسطین بیشتره. جنگ روانی علیه اسرائیل بعد از برجام