اگه به بیگی هم بخوام رای بدم رای هام به طور مساوی بین اصلاح.طلب‌ها و اصول‌گراها و مستقل‌ها تقسیم میشه