راننده لیست اصلاح طلبا رو نشونش داد گفت بهتر بود به اینا رای میدادی. طرف گفت کدوم یکی از اینا چک منو پاس میکنن؟ مغازه‌م بسته‌س الان