به این مردمی که با صدا و سیما مصاحبه می‌کنن بگید رای دادن حقه نه وظیفه