ممکنه تو لیست‌های گرایش مخالفمون هم آدمای کاربلد و به درد بخوری باشن. چرا اینا نرن مجلس؟
چون اگر کاربلد بودن نمیرفتن تو لیست مخالف ما؟ :)) ‎· Myri∂m
مگه میشه میریام؟ :))) ‎· Assal
مسخره می‌کنم عسل. ‎· Myri∂m
اگه کاربلد و به درد بخور بود چرا که نه؟ اگه به درد مردم می‌رسید چرا که نه؟ شما پیدا کن. برو رای بده. ولی به شرطی که رایی که می‌دی به هوا نره. اگه مطمئنی رای میاره و رایی که شما دادی یه رای از شانس آدمی که لااقل با گرایش تو هم‌خوانی داره کم نکرده و یکی دیگه از گرایش مقابل (به جز اون کاربلد) رو نفرستاده توی مجلس ‎· Makhmal
میریام :)) ‎· وحید معمولی