بالاخره جنتی هم هرکی باشه و هر پستی داشته باشه حق رای داره. حق داره مثل شما به افراد مورد نظرش رای بده