نامردیه شما همه‌تون با حوصله نشستید پشت میز و خوش خط اسامی رو نوشتید، ما سرپا بودیم و بدخط نوشتیم
همه جا میز میذارن که :/ ‎· alifkr
اشکالی نداره. می تونن بخونن :دی ‎· همصدا
@alifkr: تو شعبه ای که ما رفتیم نبود ‎· وحید معمولی
@hamseda: دیگه این قدرام بد خط نبود:)) برای شیر کردن تو اینستاگرام بد خط بود ولی :دی ‎· وحید معمولی